Kontakt

SVEA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 96
05-300 Mińsk Mazowiecki

mail: info (at) melonair.com

infolinia: +48 504 333333

NIP UE: PL8222148256
REGON: 140001703
KRS: 0000224431

Bank: PKO BP S.A.
57 1020 4476 0000 8402 0098 6828

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XXI Wydz. Gospodarczy KRS 0000224431,

Kapitał zakładowy 200.000 PLN wpłacony w całości.